Attityder mot karriärskvinnor

Det har hänt mycket för kvinnor på arbetsmarknaden, men vi är långt ifrån jämställdhet även i länder som Sverige. Västvärlden är fortfarande mansdominerad och det syns inte minst under de stora möten inom politiken som vi regelbundet bevittnar i media, där nästan alla involverade är karlar i kostym. Även inom företagsvärlden är det fler män än kvinnor i toppositionerna och fortfarande råder det många gamla attityder och förutfattande meningar gentemot kvinnor som är ambitiösa och vill klättra på karriärstegen.

Det är inte alltid något man tänker på men det finns en hel del saker i det vi gör och säger som är rotat i gamla föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Säger man ”pilot” tänker de flesta genast på en man i uniform och den klassiska bilden av en framgångsrik direktör är en karl i en mörk kostym redo och utrustad för allt, vare sig det handlar om ett stiligt Paraply med tryck inför den annalkande stormen eller en tuff portfölj i läder. Detsamma gäller när det kommer till språk, då adjektivet ”ambitiös” framför orden man eller kvinna får en annan klang i mångas öron.

Rent statistiskt kan man se hur situationen ser ut idag rent praktiskt. Enligt

Statistiska Centralbyrån så har den svenska börsindustrin fått 60% fler kvinnor i styrelsepositioner mellan åren 2006 till 2016 men det innebär att bara strax under 32% kvinnor sitter i ledande roller. Visst har det gått framåt, men det är fortfarande en lång väl att gå.

Så hur kan man komma ifrån gamla attityder? Steg ett är naturligtvis att börja med sig själv. Se över vad du menar med manligt och kvinnligt och om du kanske omedvetet använder uttryck med en negativ underton. Om en man är högljudd beskrivs hans röst ofta som stark eller dundrande medan kvinnans är gäll eller skrikig. Om en man är upprörd är han ilsken eller arg medan en kvinna beskrivs som hysterisk. Detta gäller även kläder: många företag har som policy att även kvinnor skall bära slips, ett plagg som enligt tradition är manligt. Är det ett sätt att få kvinnan att följa manliga ideal eller är det ett sätt att ge henne mer makt?

Lyft fram frågorna i diskussioner med vänner och kollegor. Allas åsikter är välkomna och även om man inte alltid håller med varandra så är det viktigt att man analyserar hur man själv och andra tänker. Kvinnor som är framgångsrika chefer beskrivs ofta som manliga – varför? Är det för att de plötsligt går omkring med skäggstubb och djupa röster eller är det i själva verket så att bra ledaregenskaper som bestämdhet och skinn på näsan anses vara manliga attribut? Genom att ge utrymme för diskussion kan man hjälpa alla involverade att reda ut begrepp och attityder vilket, i långa loppet, alla tjänar på.