Fler kvinnliga ingenjörer

Ingenjörsyrket har i tider varit mansdominerat och i Sverige syns än idag tydliga tendenser på att det främst är killar som söker in till universitetens ingenjörsutbildningar. En orsak till att ingenjörsyrket än idag inte har samma kvot kvinnor som män kan bland annat vara bristen på inspiration och information. Om inte annat är det vad grundarna till plattformen Womengineer anser ligga bakom det faktum att inte fler tjejer vill bli ingenjörer. Womengineer är en målinriktad svensk organisation som strävar efter att inspirera samt informera fler tjejer till att utbilda sig inom ingenjörsyrket. Statistik visar att inte mer än 25-30 % av de studerande på tekniska utbildningar är kvinnor, vilket Womengineer strävar efter att få upp till 50%.

Ingenjör – ett framtidsyrke

Enligt Sacos framtidsprognos för akademiker ser prognoserna goda ut för dig som studerar till ingenjör. Vi kan vänta oss en kommande tid med fortsatt balans när det kommer till utbud samt efterfrågan på jobb för ingenjörer. I en tid där avsaknaden av kvinnor inom ingenjörsyrket mer uppmärksammas är dessa ljusa prognoser än mer positiva för dig som kvinnlig ingenjör. Mycket tyder på att kvinnliga ingenjörer kommer att efterfrågas allt mer; om inte annat i de stora företaget som vill vara en förebild på flera plan. Modern teknik och olika verksamheter som starkt växer på nätet innebär också nya områden för ingenjörsmässiga yrken. En tjej som spontant inte känner sig hemma i den traditionellt tekniska miljön, kan med andra ord hitta många andra dörrar som leder till samma spännande yrke.

Att jobba som ingenjör innebär en ekonomisk trygghet då yrket rent lönemässigt ligger på en stabil och relativt hög nivå. Gör gärna ett besök på den intressanta sajten ekonomikoll.com där du kan läsa mer om hur du utifrån din lön kan planera din- och din familjs vardagsekonomi. I Sverige tjänar en utbildad ingenjör som minst runt 40-45 000 kronor i månaden. Är du civilingenjör kan du räkna med ännu högre lön beroende på vilken kunskapsexpertis du besitter samt vilken sektor du arbetar inom.

Vad gör en ingenjör?

Att jobba som ingenjör är en diffus beskrivning av ett yrke som kan variera otroligt mycket beroende på vilken typ av ingenjör du är samt vilken bransch det handlar om. En generell egenskap för yrket är dock att det handlar om någon typ av problemlösning. Det kan vara allt från designmässiga- och tekniska lösningar inom smart teknik till avancerad forskning inom läkemedelsindustrin. Ingenjörsyrket är med andra ord brett och varierande, vilket innebär att du har ett spännande fält att verka inom. De flesta företag och verksamheter har behov av ingenjörer oavsett vilken bransch eller sektor det rör sig om. Arbetsuppgifterna skiljer sig, men själva problemlösningsmetodiken tenderar att hålla sig till samma mönster.