Kvinnor startar eget

Article 2

Det har blivit allt vanligare att kvinnor startar egna företag och i Sverige idag ägs ungefär en tredjedel av landets företag av kvinnor. Företagsarkivet i Westerbotten har startat ett projekt som kallas ”Kvinnors företagande i Västerbotten” och här forskar man bland annat om hur kvinnligt entreprenörskap har sett ut genom tiderna och om bilden ser annorlunda ut idag jämfört med förr i tiden.

En av sakerna man upptäckt är att kvinnornas roll i det västerbottniska näringslivet har skiftat genom historien. Detta är ett landskap rikt på naturtillgångar och man har alltid haft starka inkomstkällor i skogar, vattenkraft och gruvor, vilket gett män företräde till dessa traditionellt mansdominerade områden. Kvinnorna i området har därför valt att inrikta sig på mer servicebetonade yrken som livsmedelsbranschen och vård men under de senaste årtiondena konstaterar man ett avsevärt skifte i denna trend.

Trots att landskapet fortfarande är detsamma idag så har kvinnor börjat ta för sig på ett helt annat sätt och det har blivit allt vanligare att de startar egna företag inom alla möjliga områden som ger dem en fast inkomst året om. Många har samtidigt familj och lyckas bolla det hela på ett skickligt och framgångsrikt sätt och man ser en tendens i gymnasieskolor att det är just tjejerna som satsar hårt på eget företagande.

Åratal av mansdominans inom affärsvärlden har gjort att dess kvinnor fortfarande måste kämpa mot många fördomar och attityder som ännu inte riktigt gått ur Västerbottens tänkande. Till exempel är det vanligt att folk frågar dessa framgångsrika kvinnor om hur de klarar av att ha barn och familj samtidigt som de arbetar med sina företag, vilket är en fråga som aldrig kommer upp när det är män som är egenföretagare. Kampen går dock vidare och man hoppas på att dessa tankesätt snart kommer tillhöra det förflutna.