KvinnorKan – ett forum för alla

Article 12

Under den första hälften av 80-talet bildades en organisation som kallades KvinnorKan med målsättning att främja livet för kvinnor i allmänhet, men också mer specifikt att uppmuntra kvinnor att komma in i företagsvärlden. Under det första årtiondet organiserade man olika mässor runtom i Sverige där kvinnor fick upptäcka och utforska sina många möjligheter och vad man kan göra för att göra samhället mer jämlikt.

Idag håller man inte längre mässor utan sysslar istället med information och seminarier, och man håller på med vitt skilda områden som kultur, finansvärlden och politik. Mycket går ut på att kvinnor från olika sfärer skall få mötas och knyta kontakter, utbyta idéer och lära sig av varandra och att skriver artiklar, välkomnar debatter och driver särksida frågor. Självfallet är även män inbjudna att delta eftersom det handla om lika rättigheter för alla och därför är en allmänmänsklig fråga. Föreningen ställer sig opartiskt till religion och politiska partier men är inte rädd att göra sin röst hörd i viktiga frågor. Bland annat är man djupt engagerad i den stora metoo kampanjen mot sexuellla trakasserier och har en egen aktionsplan som bland annat innebär demonstrationer, möten och öppna brev till världens regeringar.