Kvinnliga webbdesignchefer i Stockholm

Det är fortfarande många områden inom media som är mansdominerade, men statistik visar att fler kvinnor söker sig till branschen. SVT har exempelvis en kvinnlig chef och tre av fem chefer inom PR-branschen är kvinnor.

Webbdesign för kvinnor i Stockholm

Att se kvinnor i ledande positioner på tidningsredaktioner eller reklambyråer var länge en ovanlig syn. Det är dock något som är under förändring, inte minst inom webbdesign dit allt fler kvinnor söker sig. Med stor sannolikhet är det de kreativa sysslorna som lockar kvinnor till den här yrkesbranschen. Störst intresse för webbdesign finns i Stockholm eftersom många reklam- och webbyråer huserar i huvudstaden. Ett exempel är den omtalade byrån Klingit som erbjuder professionella tjänster inom webbdesign.

Dessutom stöttar kvinnor varandra på ett sätt som också bidrar till att fler satsar kreativa yrken. Sett till kvinnliga chefer inom webbdesign i Stockholm idag, är antalet betydligt högre än för tio år sedan.

Frilansande kvinnliga entreprenörer

I takt med att fler kvinnor söker sig till kreativa medieyrken ökar också antalet egenföretagare. Det vill säga kvinnor som väljer att jobba utifrån egna villkor med ansvar för arbetsvardagen. Utmaningarna för kvinnliga entreprenörer är tuffa, men förutsättningarna ser annorlunda ut. Att få jobba med motiverande projekt och bygga den egna framgången är helt enkelt vad många kvinnor numer söker!