Bli proffs på presentationer

Inom många yrkeskategorier är det viktigt att presentera och kunna förmedla komplexa idéer och resonemang både till externa parter och internt i företaget. Den som lyckas förmedla sina tankar har […]

Fler kvinnliga ingenjörer

Ingenjörsyrket har i tider varit mansdominerat och i Sverige syns än idag tydliga tendenser på att det främst är killar som söker in till universitetens ingenjörsutbildningar. En orsak till att […]

moesia