Här är fördelningen av kvinnor i företagsvärlden

Har du någonsin funderat över hur det ser ut med fördelning av kvinnliga chefer inom både privat och offentlig sektor i Sverige? Då har du kommit rätt! Vi har sammanfattat hur läget ser ut i Sverige idag.

Trenden går åt rätt håll

Länge har män varit dominerande inom chefspositioner både i privat och offentlig sektor. Men det sker förändringar. Senaste statistiken visar att allt fler kvinnor i Sverige är chefer. Sedan 1970-talet och framåt har kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden ökat. I Sverige är numera hälften av alla anställda kvinnor. Utöver detta är 70 procent av alla anställda inom offentlig sektor kvinnor. Detta reflekteras även i antal kvinnor på chefspositioner. År 1998 var 16,6 procent av cheferna kvinnor, medan året 2020 var andelen 36,1 procent.

Det skiljer sig åt mellan olika sektorer

Andelen kvinnor på chefpositioner skiljer sig markant mellan sektorer. Exempelvis är andelen lägst inom privat sektor och högst inom landstinget. Men även om kvinnor utgör över 70 procent av arbetskraften inom offentlig sektor, så är andelen kvinnor på chefspositioner lägre än bland de anställda.

Kvinnor i chefspositioner inom näringslivet

Inom näringslivet har sektorer såsom hotell, handel och restaurang den högsta andelen av kvinnliga chefer. Där är omkring 50 procent av cheferna kvinnorna. Medan byggnads- och transportbranschen har den lägsta andelen kvinnliga chefer.

Indikationer på att trenden fortsätter

I takt med att gapet har uppmärksammats under den senaste tiden, så har flera organisationer startat initiativ för att anställa mer kvinnor till sina chefspositioner. Många företag strävar åt att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Utöver dessa försöker institutioner och regeringar runtomkring i världen att lagstifta lagar för att motverka diskriminering av kvinnor inom yrkeslivet, samt uppmuntra och belysa verksamheter att anställa kvinnor.

Sammanfattning av artikeln

Den här artikeln visade den senaste statistiken gällande fördelningen av kvinnor inom företagsvärlden i Sverige. Kvinnornas andel av chefpositioner har ökat markant sedan 1970- talet, men fortfarande är fördelningen inte jämn. Bland annat skiljer sig andelen utav kvinnor inom chefspositioner markant mellan olika sektorer.