Gunilla von Platen

Article 6 I Sverige är det fortfarande svårare för kvinnor med invandrarbakgrund att komma framåt inom affärsvärlden och enligt Gunilla von Platen så handlar detta inte bara om de möjligheter […]

moesia