Anna Whitlock – en föregångare för kvinnliga entreprenörer

Anna Whitlock är en svensk kvinnlig entreprenör som många i Sverige känner till, även om de kanske inte är medvetna om det själva. Whitlock var nämligen verklighetens förlaga till karaktären Dagmar Friman i SVT:s serie Fröken Frimans krig. Serien skildrar just det som gjort Whitlock till en föregångare för svenska kvinnliga entreprenörer, nämligen hur hon bildade konsumentföreningen Svenska hem, med affärsidén att sälja högkvalitativ mat till lägre priser.

Whitlock föddes i Stockholm år 1852, och grunden för hennes framtida entreprenörskap fanns redan i hennes familj: hennes far var grosshandlare, och hennes mor (Sophie Forsgrén) en feminist och kvinnosakskämpe. Hon började dock inte sin karriär som entreprenör, utan som pedagog; hon utbildade sig vid Högre lärarinneseminariet år 1875. Därefter fortsatte hon sina studier utomlands, och arbetade även en period som korrespondent åt Aftonbladet i Paris.

Det var år 1905 som hon grundade konsumentföreningen Svenska hem. Bakgrunden var att Whitlock ville starta ett kvinnokooperativ, som en reaktion mot det mansdominerade samhället. Kooperativet blev också mycket framgångsrikt, vilket ledde till att övriga (manliga) grossister försökte motarbeta det, för att minska konkurrensen. Förutom kooperativet var Whitlock också engagerad i politiken. Hon var till exempel en av förgrundsgestalterna i rösträttsrörelsen, och hon var under två perioder ordförande i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Andra politiska engagemang hon hade var Föreningen för socialt arbete, Frisinnade kvinnor och det liberala partiet. Whitlock är också känd för att ha grundat en skola för flickor i Stockholm, i samarbete med den välkända pedagogen Ellen Key. Skolan hette först Stockholms nya samskola, men fick sedermera namnet Whitlockska samskolan. Den var verksam fram till 1978.

Anna Whitlock dog den 16 juni 1930. Hon fick med andra ord uppleva vissa förbättringar för kvinnans samhällsställning innan hon gick ur tiden. Sedan Anna Whitlocks tid har dock lyckligtvis förutsättningarna för kvinnliga entreprenörer i Sverige förbättrats avsevärt, tillsammans med kvinnors situation i samhället i allmänhet. Förutom de djupgående förändringarna har självklart saker även förändrats på ytan. Kvinnor i företagsvärlden har till exempel anammat männens ”power suit” och gjort det till sin egen, och accessoarer som tidigare var klassiskt manliga, som en klocka, är nu lika naturliga på en kvinnas handled – om än med mindre urtavla och smalare klockarmband. Oavsett om du entreprenör eller inte kan du hitta klockarmband i mängder med färger hos Klockimport, där du också kan se den stora variation på klockor som finns för både män och kvinnor som finns idag.