Gunilla von Platen

Article 6

I Sverige är det fortfarande svårare för kvinnor med invandrarbakgrund att komma framåt inom affärsvärlden och enligt Gunilla von Platen så handlar detta inte bara om de möjligheter som ett samhälle ger eller inte ger, utan även om hur tjejer och kvinnor ser på sig själva. Von Platens föräldrar invandrade på 70-talet till Sverige från Turkiet och genom detta kom hon tidigt att lära sig att inte ta någonting för givet. Inre styrka och attityden att jobba hårt för det man vill ha installerades tidigt i henne och syskonen, vilket till mångt och mycket format henne till den framgångsrika affärskvinna hon är idag.

Som kvinna lär man sig inte att värdera sig själv och våga begå misstag, anser von Platen, och hon tar bland annat som exempel på hur de båda könen uppträder under arbetsintervjuer. Vid frågan om hur bra man är på engelska tenderar män att framställa sig själva som proffessor medan kvinnor hellre betonar att det alltid finns utrymme för förbättring. Hon tycker också att kvinnor är dåliga på att stötta varandra och att det behövs mer ryggdunkar väninnor emellan, och inte en ständig rädsla för att göra fel.