Invandrarkvinnor stängs ute från företagsvärlden

Article 11

Att vara kvinna i Sverige innebär att man har många fler möjligheter att kunna lyckas i företagsvärlden än i andra länder, men absolut inte att det är lätt. Fortfarande så domineras affärsvärlden och näringslivet i allmänhet av män och även om vissa branscher har mer jämlikhet så handlar det fortfarande om mansdominans. Det finns därför särskilda program som är inriktade på kvinnor och deras möjligheter att drivna egna affärsverksamheter men enligt nya undersökningar får kvinnor med invandrarbakgrund inte samma bistånd som svenska kvinnor.

Överhuvud taget är det svårare för invandrare att driva eget och det beror inte bara på kulturella eller språkliga hinder utan även saker som mindre tillgång till lånkredit och rådgivning. Att dessutom vara kvinnlig invandrare gör saker och ting ännu svårare och av de 10 000 kvinnor med utländsk bakgrund som startade eget år 2010 ansåg sig endast 2% ha fått tillräckligt med stöd från sin kommun. Det är viktigt för svenskt näringsliv att ge dessa kvinnor en chans genom att avsätta större resurser då alla har något att tjäna på detta i långa loppet. Ett samhälle som ger sina medborgare möjligheter är ett samhälle som går framåt.