Kvinnor får det att gå bättre

Article 4

Det har ofta argumenterats att kvinnor inte är lika bra ledare som män, och att företag som drivs av kvinnor har sämre prestationer och vinst än de som domineras av manliga chefer och styrelsemedlemmar. Enligt en studie gjord av Peterson Institute for International Economics år 2014 så är detta inte bara osant utan det visar sig till och med att det går bättre för företag som drivs av kvinnor.

Studien gjordes på global nivå och man undersökte strukturen och hierarkin i 91 olika länder. Över 22 000 bolag granskades och det man framförallt var intresserad av var hur många kvinnor som satt i ledande positioner. Resultaten varierade kraftigt från land till land och det är kanske inte så förvånande att Sverige hörde till de länder med bäst könsbalansering, även om det bara rörde sig om en femtedel i bästa fall. Hela 60% av företagen som ingick i studien hade inte några kvinnor alls i dessa positioner.

En viktig sak som man upptäckte medan studien genomfördes var att företag med kvinnor i ledningen hade större vinstmarginal. Skillnaden kunde röra sig om upp till sex procentenheter och man vill nu undersöka vidare vad detta beror på.