Svenska kvinnors ställning på företagsmarknaden

Article 3

Jämlikhetsdebatten fortsätter som aldrig förr i Sverige men trots det går utvecklingen inom området mycket långsamt. Vissa branscher, som finansvärlden, liksom större företag gör snabbare framsteg än andra men det är fortfarande en femtedel som representeras av kvinnor. Enligt en artikel i Svenska Dagbladet så går framstegen särskilt långsamt i branscher som har med energiförsörjning att göra. Inom denna sfär så har mer än 23% inga kvinnor i toppositioner över huvud taget, vilket enligt många är en rikigt skandal. Att så många företag skall ligga på den svenska svarta listan är fullkomligt oacceptbelt enligt dem som sysslar med jämlikhetsfrågor.

Enligt jämställdhetsminister Åsa Regnér så måste förändringarna komma ifrån företagen snarare än individerna. För bara ett årtionde sedan ville man att kvinnor skulle ändra sig för att komma in på de högre positionerna på arbetsmarknaden medan man idag har insett att det i själva verket är företagen som måste ändra på sin attityd. Bland annat så har det visat sig att man kräver att kvinnor skall vara bättre utbildade än män för att få vissa positioner. Om man fortsätter i den takt man hittills gjort så beräknas det dröja till år 2040 innan man uppnår jämlikhet inom näringslivet.