Kvinnor i företagsvärlden

Trots att vi lever i en modern värld och feminismen länge varit upp till kamp så är jorden fortfarande en mansdominerad plats. Beroende på var man befinner sig så är detta mer eller mindre uppenbart, men faktum är att kvinnor i företagsvärlde fortfarande är starkt underrepresenterade. Vad detta beror på finns det många teorier om, men om man skall se det ur ett rent historiskt perspektiv så ser det ut som att kvinnor har haft olika rättigheter i olika omgångar.

I moderna tider, från 1900-talet och framåt, så har en hel del förändringar skett och det har inte minst att göra med de stora och ihärdiga kampanjer som feminister och suffragetter genomförde under århundradets början för att ge kvinnor rösträtt. Det var en tuff tid men i de flesta länder i västvärlden är detta nu en självklarhet, även om det skulle dröja längre för vissa än för andra.

Lite statistik
Skall man titta på siffrorna vad gäller kvinnor i företagsvärlden så kan det ofta upplevas som lite deprimerande, särskilt om man är kvinna. När man granskade 22 000 globala firmor år 2014 upptäckte man till exempel att hela 60% inte hade en endaste kvinna som satt i någon form av direktörspost eller ens var medlem av företagets styrelse. Inte en enda! Man upptäckte dock att det fanns stora variationer beroende på vilka länder som företagen tillhörde och i länder som Norge och Slovenien hade man 20% kvinnor på höga poster medan Japan enbart hade 2%.

Mycket av detta är kulturellt då det i många av världens samhällen alltid av tradition har varit män som suttit i ledarpositioner. Detta har i sin tur lett till att många kvinnor helt enkelt funnit sig i detta faktum, vilket är ofta är fallet när man tillhör en minoritet eller svagare grupp, och att arbetare av båda könen har upplevt det som svårare att ha en kvinnlig chef. Argument som att “det går emot naturen” är inte ovanliga och detta har försvårat utvecklingen till kvinnors fördel.

Tid av förändring
Man behöver inte tappa hoppet när det kommer till kvinnors framsteg inom företagsvärlden. Även om utveckligen är långsam så går det faktiskt framåt och i Sverige är idag hela 23% av styrelsemedlemmar kvinnor när det kommer till större bolag medan de mindre ligger på 19%. Visst är det en låg siffra men den är betydligt högre än för femtio år sedan och det innebär en positiv utveckling. Särskilt inom finansbranchen går det framåt och många studier har visat att ett förtag med lika många kvinnor som män inte bara ger en trevligare arbetsatmosfär men också bättre resultat.

Könskvotering har varit ett omdiskuterat sätt att få in kvinnor på arbetsmarknaden, särskilt när det gäller traditionellt mansdominerade brancher. Kritikerna menar att man på så sätt inte låter en kvinna få ett jobb baserat på sina meriter utan på sitt kön, medan supportarna menar att dessa kvinnor ofta har högre meriter än sina manliga konkurrenter men ändå inte får jobbet just på grund av sitt kön.