Ledande kvinnor i fastighetsbranschen

Kvinnor tar allt större plats i företagsvärlden och fler och fler bolag leds av kvinnor. Könsfördelningen bland chefer varierar beroende på bransch. Fastighetsbranschen har länge varit en mansdominerad bransch, men de senaste åren har det skett stora förändringar. Sedan 2019 är det fastighetsbranschen som har den jämnaste fördelningen av män och kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper. Här kan du läsa mer om ledande kvinnor inom fastighetsvärlden.

Kvinnor tar plats

Enligt Allbright-rapporten som granskar jämställdheten bland börsbolagen är fastighetsbranschen bäst med ett genomsnitt på 40 procent kvinnor i ledningsgrupperna. I de största fastighetsbolagen är siffran till och med 49 procent. Rapporten visar också att en fjärdedel av vd:arna i fastighetsbolagen kvinnor. Även tidningen Fastighetsvärldens kartläggning visar att allt fler kvinnor tar ledande positioner. Jämställdheten speglas i hela branschen, inte bara i börsbolagen. Ett exempel är Nabo som är en av Sveriges ledande förvaltare och erbjuder fastighetsförvaltning åt bostadsrättsföreningar. Bolaget har flera hundra medarbetare och är experter inom ekonomi, fastigheter, IT och juridik. Ledningen består av en jämn fördelning av män och kvinnor som brinner för att bostäder och kommersiella fastigheter ska fungera optimalt.

Mäktiga fastighetskvinnor

Flera kvinnor från fastighetsbranschen fanns med på Veckans Affärers rankning över Sveriges 125 mäktigaste kvinnor. På plats 29 kommer Kerstin Gillsbro som är chef för NCC Boende Sverige samt styrelseledamot i Jernhusen. På plats 86 kommer DTZ:s vd Agneta Jacobsson som även utsetts till Årets kvinnliga förebild i fastighetsbranschen. På plats 87 hamnade Stena Fastigheters vd Christel Armstron Darvik. Längre ned på listan fanns Ljungberggruppens affärsutvecklingschef Carola Lavén.