Vi behöver flera kvinnliga företagare

Sverige har tidigare varit framträdande och tillhört ett av de länder som har flest kvinnliga företagare i förhållande till folkmängden. Emellertid är detta något som har förändrats, och sedan ett par år tillbaka och Sverige är – tillsammans med bland annat Saudiarabien – ett av de länder där allt färre kvinnor väljer att bli företagare.

Att färre kvinnor väljer att bli företagare är en oroande utveckling, i vart fall om vi har som ambition att ha ett dynamiskt och mångfasetterat näringsliv. Det är inte någon tvekan om att desto fler kvinnor som väljer att bli företagare, desto större möjlighet har vi att skapa en god ekonomisk utveckling och ett mer jämlikt samhälle. Kvinnor har sin givna plats även som företagare och inte endast som anställda i företag som ägs av män.

Möjligheten att låna pengar gör det enklare att driva företag

Vill man ha ett ökat nyföretagande är det viktigt att det finns en god tillgång till kapital. Detta gäller oavsett i vilken företagsform som man väljer att driva sin verksamhet. En förutsättning för att fler kvinnor ska kunna starta och driva företag är därför att det måste finnas goda möjligheter till att beviljas företagslån oavsett om man driver sin verksamhet i form av enskild firma eller i form av till exempel ett aktiebolag. En god likviditet är en förutsättning för att företag ska kunna utvecklas och expandera.

Geografiska skillnader i kvinnligt företagande

Det finns inte några givna svar till varför Sverige har tappat sina tidigare toppositioner vad avser kvinnligt företagande. Det som kan konstateras är att det finns stora geografiska skillnader. De regioner som har störst andel av kvinnligt företagande är Stockholmsregionen följt av Skåneregionen. Varför just dessa regioner har lyckats att attrahera kvinnliga företagare är oklart, men det finns all anledning för landets övriga delar att försöka komma ikapp. Ett ökat kvinnligt företagande är något som vi alla gynnas av.